Par mums

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība (LDĢB Apvienība) ir biedrība, kura darbojas kopš 1991.gada un apvieno 6 juridiski patstāvīgas daudzbērnu ģimeņu organizācijas: Rīgā, Liepājā,Vecumniekos un Stopiņu novadā, apvienojot 433 ģimenes, kurās aug 3 un vairāk bērnu, ar kopējo cilvēku skaitu 2396. Apvienības aktivitātes ir saistītas ar pasākumu organizēšanu daudzbērnu ģimenēm, balstoties uz pašpalīdzības principa, un ģimeņu jautājumu risināšanu pašvaldību, valdības un Saeimas līmeņos, piedaloties ar ģimeni un demogrāfisko politiku saistītajās apspriedēs, konferencēs un ierosinot priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

Apvienība ir Demogrāfisko lietu padomes izveidošanas iniciatore 1992.gadā un tās patstāvīgā locekle. Apvienība ir Eiropas daudzbērnu ģimeņu konfederācijas ELFAC dibinātāja 2004.gadā un tās dalīborganizācija.  Kopš 1994.  - ANO Starptautiskā ģimenes gada - Apvienība ir aicinājusi Latvijā veidot ģimenēm draudzīgu politiku. Sadarbībā ar ANO Attīstības programmu UNDP, Apvienība pārtulkoja un izdeva latviešu valodā ANO „Ceļvedi darbībai ģimeņu jautājumu risināšanai”, kura ievadrakstā Apvienības vadītājs Leonīds Mucenieks izteica cerību panākt, lai arī Latvijā būtu sava Ģimenes lietu ministrija.

Apvienība ir organizējusi festivālus Ģimenes Zaķis, kuros, izmantojot zaķu tēlus, tika apspēlētas dažādas ģimeņu dzīves problēmas un no tām tika veidoti ierosinājumi Saeimai un valdībai, starp kuriem tika turpināts ierosināt veidot Ģimenes lietu ministriju, iedzīvināt Latvijā 15.maijā ANO Starptautisko ģimenes dienu un MK Demogrāfisko komisiju pārveidot tā, lai tā būtu ministru prezidenta pakļautībā. Starptautisko ģimenes dienu Apvienība regulāri atzīmēja jau kopš 1995.gada, aicinot arī citus pievienoties, un tas oficiāli Latvijā tika panākts 2007.gadā, kad tā tika pasludināta par oficiālo svētku dienu. Ģimenes lietu ministrija tika izveidota 2004.gadā, bet Demogrāfisko lietu padome Ministru prezidenta vadība tika izveidota 2011.gadā. Katru gadu ģimenes piedalās pašu organizētos un starptautiskos daudzbērnu ģimeņu salidojumos un konferencēs, kuros tiek aicināts veidot ģimenēm draudzīgu politiku Latvijā un Eiropā.

 

Ieskats paveiktajā:

2001.gadā Siguldā, pateicoties Vīnes Nevalstisko ģimeņu organizāciju komitejas un Austrijas valsts sociālās drošības un paaudžu lietu ministrijas atbalstam, Apvienība organizēja 1. Baltijas nevalstisko ģimeņu organizāciju semināru. Savukārt 2008.gadā, sadarbībā ar Eiropas reģiona Pasaules ģimeņu organizāciju, Rīgā tika organizēta konference Atbalsts vecākiem bērnu audzināšanā. Nozīmīga starptautiska sadarbība bija notikusi 2011.gada 26.martā, atbalstot ES prezidējošās valsts Ungārijas Ģimenes nedēļas Europe for Families, Families for Europe aktivitātes, kad vienlaicīgi no plkst. 17:00 līdz 19:00 visā Eiropā tika rīkotas 155 konferences "EUROPE, FAMILY FIRST!" no kuram 7 organizēja LDĢB Apvienība  Latvijā. Tā rezultātā tapa Rezolūcija LR Labklājības ministrijai, Saeimai un Latvijas Pašvaldību savienībai ar ierosinājumiem, kurus nepieciešams iekļaut valdības Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.–2017.gadam Rīcības plānā  un jāīsteno dzīvē, lai pieaugtu valsts atbalsts Latvijas ģimenēm un valsts demogrāfisko problēmu risināšanai. Par šo ieguldīto darbu tika saņemts pateicības raksts no Ungārijas valdības.

Nozīmīgs pasākums tika organizēts 2012.gadā Igaunijas Tartu pilsētā, kad sadarbībā ar Igaunijas nacionālo daudzbērnu ģimeņu asociāciju un Eiropas daudzbērnu ģimeņu konfederāciju ELFAC pirmo reizi Baltijas valstīs tika sarīkots starptautiska daudzbērnu ģimeņu konference un salidojums „Bagāts ar bērniem – ar ko tad bagāts?. Piecus gadus pēc kārtas maija mēnesī sadarbībā ar BIGBANKU Rīgā bija organizēti svētki daudzbērnu ģimenēm Lielo ģimeņu diena, kuros tika godinātas ģimenes, kā arī tika izvēlēta un sveikta Gada lielģimene. Pēdējais šāds pasākums notika 2014.gada 11.maijā - Mātes dienā.

Salidojumi un konferences

2016.gads Apvienībai bija 25. dzimšanas dienas gads, tāpēc uzņēmāmies iniciatīvu organizēt Rīgā 11.-14.augustā Eiropas daudzbērnu ģimeņu salidojumu, kas iekļāva arī konferenci „No ģimenei draudzīgas pašvaldības uz ģimenei draudzīgu valsti ”. Apvienība turpinās meklēt sadarbības partnerus, lai varētu realizēt aktivitātes, kas vērstas uz uzmanības un atbalsta palielināšanu ģimenēm, kuras audzina bērnus, un turpinās atgādināt par valsts apņemšanos - atbalstīt ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniegt tai palīdzību (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.pants), par valdības apņemšanos Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam "veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību" un Māra Kučinska valdības deklarācijas 91. punktā iecerēto - izstrādāt visaptverošu un mērķtiecīgu valsts atbalsta programmu ģimenēm, kurās audzina bērnus, un izveidot Latviju par ģimenēm draudzīgāko valsti.