Pašvaldību atbalsts ģimenēm ar bērniem - RĪGA

02/11/2021

Uzsākam informatīvo apkopojumu no Latvijas pašvaldībām par 2022.gadā paredzēto pašvaldības atbalstu (un tā izmaiņām) ģimenēm ar bērniem.  

Paldies Rīgas domes Labklājības departamentam par operatīvo atbildi uz mūsu jautājumiem.

  1. No 13/04/2021 ir paplašināts jaundzimušā pabalstu saņēmēju loks, atceļot 12 mēnešu nosacījumu būt deklarētam pašvaldībā.
  2. No 01/07/2021 ir paplašināts izglītības ieguves 50 EUR atbalsta saņēmēju loks, jo Rīgas pilsēta ir noteikusi visaugstāko pieļaujamo ienākumu slieksni, lai kvalificētos maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.  Iepriekš ienākumi nedrīkstēja pārsniegt 221 eur mēnesī uz katru mājsaimniecībā esošu personu, bet šobrīd ienākumi drīkst būt 436 eur pirmajai un 305 eur pārējām personām mājsaimniecībā.
  3. Kvalificēšanās maznodrošinātas mājsaimniecības statusam ļauj lūgt arī citus sociālos pabalstus - garantētā minimālā ienākuma pabalstu, mājokļa pabalstu, pabalstu krīzes situācijā, pabalstu ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai, pabalstu veselības aprūpei, pabalstu sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.
  4. Plānots palielināt apjomu
  1. Plānota jaunu pakalpojumu nodrošināšana

Aktuālā informācija: RD Labklājības departamenta informatīvais tālrunis 80005055; Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, mājas lapā: www.ld.riga.lv.

Apvienības aktivitātes īstenotas ar #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia finansiālu atbalstu