No online vecāku diskusijas līdz prasībām Latvijas valdībai

Ar ZOOM online sveicieniem Starptautiskajā Ģimenes dienā 15.maijā Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība iesāka online tikšanās projektu un nākamā tikšanās notika 11.jūnijā kopā ar biedrību “Vecāku Alianse”. Tā bija veltīta bērnu pieskatīšanas problēmām šovasar un pirms tikšanās sociālajos tīklos bija organizēta vecāku aptauja ar mērķi izprast nepieciešamību un rast risinājumus bērnu papildus pieskatīšanas iespējām, lai būtu droša un sirdsmierīga vasara. Covid-19 ārkārtas situācijas laikā daudzi vecāki bija iekrājuši nepadarītos darbus vai bija spiesti jau izmantot ikgadējos atvaļinājumus, lai pieskatītu savus bērnus mājās un palīdzētu viņiem online mācībās. Arī darba devēji bija izmantojuši visas rezerves palīdzībai saviem darbiniekiem, bet priekšā Latvijas bērniem ir trīs vasaras brīvlaika mēneši.

Vecāku aptauja un tai sekojoša online diskusija 11.jūnijā parādīja vecāku satraukumu un problēmas. Covid-19 ārkārtas situācijas laikā NVO sadarbībā ar pašvaldībām neļāva veidot projektus bērnu vasaras nometņu organizēšanai, taču ārkārtējā situācija Latvijā ir beigusies 9.jūnijā, vecāki ir atgriezušies darbā un bērnu pieskatīšanas jautājums kļuvis ļoti aktuāls. Arī bērnu nometnes īsā laikā nav iespējams ātri organizēt un to maza skaita dēļ tās kļūst ļoti dārgas. Zinot ka šonedēļ Ministru Kabinets lems par papildus 71 miljona euro sadali Covid-19 seku novēršanai, diskusijā pārstāvētās ģimeņu interešu pārstāvošas NVO atkārtoti nolēma griezties pie Latvijas valdības ar atklātu vēstuli par steidzami nepieciešamo valsts atbalstu vecākiem šovasar drošu bērnu pieskatīšanas risinājumu nodrošināšanai un Covid-19 krīzes seku novēršanas pasākumu ietvaros aicināja nodrošināt:

- katram bērnam vienreizēju valsts līdzmaksājumu 75 EUR apmērā bērnu vasaras vai rudens nometnes izmaksu segšanai;

- piešķirt vienam no sākumskolas bērna vai bērna ar invaliditāti vecākiem valsts apmaksātu desmit darba dienu papildatvaļinājumu ar iespēju to izmantot līdz 2020.gada 31.decembrim;

- steidzamības kārtā iekļaut šos aktualizētos un Latvijas vecākiem un bērniem nepieciešamos valsts atbalsta risinājumus “Covid-19 izplatības radītā valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas likumā” un saistošajos normatīvajos aktos, lai ģimenes saņemtu atbalstu pēc iespējas ātrāk.

Šī prasība Latvijas valdībai bija iesniegta 13.jūnijā un diskusijas dalībnieki aicināja Latvijas vecākus un citas organizācijas izteikt publisku atbalstu šai prasībai pēc valsts līdzfinansējuma bērnu pieskatīšanas risinājumiem šovasar.

Vecāki izdarīja VISU ko varēja un darīja visu no sirds! Tagad mēs lūdzam Ministru prezidentu - atbalstiet ģimenes, sakot paldies ar darbiem!

https://failiem.lv/u/ghaumv3p 

Ja atbalstat vecāku lūgumu, atzīmējiet ar "Patīk" https://www.facebook.com/watch/?v=2349671371994803 un lūdzu, dalieties ar šo video!