Liepājas diskusija "Mājokļa pieejamība ģimenēm ar bērniem" 2021.gada 31.marts

Apvienība sadarbībā ar Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrību "Dēkla" un Liepājas pašvaldību 2021.gada 31.martā tikās attālinātajā diskusijā "Mājokļa pieejamība ģimenēm ar bērniem". 

Saite uz diskusijas ierakstu:

https://www.youtube.com/watch?v=5LZP04toiuU

 

Diskusijā runājām par nevalstiskā sektora sadarbības uzlabošanu ar pašvaldību, kā arī vietējo ģimeņu apstākļiem, kādos mājokļos tās dzīvo, kādas būtu vajadzības, kur pašvaldība vai valsts var palīdzēt, kas ir pagaidām nepārvaramie šķēršļi un ģimenei piemērota mājokļa pieejamību.

Liepājas diskusijā piedalījās: 1) Gunārs Ansiņš, Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks; 2) Leonīds Mucenieks, Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības vadītājs; 3) Signe Jostmane, Liepājas Daudzbērnu ģimeņu biedrības «Dēkla» vadītājas vietniece; 4) Brigita Dreiže, Liepājas domes Sabiedrības pārvaldes speciāliste; 5) kā arī vairākas Liepājas ģimenes.

Diskusijas moderatore: Elīna Treija, daudzbērnu ģimeņu biedrības "PUZLE" vadītāja

Diskusija rīkota, īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda no Latvijas valsts budžeta finansētu projektu  “Laiks mūs sadzirdēt!”, un ir viena no sagatvošanās soļiem Apvienības rīkotajai divu dienu konferencei “Mājokļu pieejamība ģimenēm ar bērniem” 2021.gada 15. un 16.aprīlī, kurā piedalīsies gan Ekonomikas ministrijas, gan valsts attīstības finanšu institūcijas “ALTUM”, gan Ministru Kabineta Demogrāfijas lietu centra pārstāvji. 

#SIF_vietagimenei