Diskusija “VIENS. DROŠĀK DIVI!” 2021.gada ceturtdien, 1.aprīlī plkst. 12:00

2021.gada 1.aprīlī notika diskusija "VIENS. DROŠĀK DIVI!" par viena vecāka / aizbildņa ģimenēs dzīvojoša vecāka iespējām juridiski paļauties uz vēl kāda pieaugušā atbalstu tagadnē un nākotnē.

Vēlamies teikt lielu pateicību augstākās raudzes ekspertiem: Valentīnai Gorbunovai no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas; Zitai Mustermanei un Ivitai Krastiņai no Labklājības ministrijas, Zanei Ernštreitei un Vijai Pizičai no Latvijas Zvērināto notāru padomes, kā arī juristei Kristīnei Lemantovičai par ļoti vērtīgo sarunu, kurā daudzas no mūsu ģimenēm uzzināja par iespējām, kā varam parūpēties par savu bērnu juridisko aizsardzību gan tagad, gan nākotnē.

Saite uz diskusijas ierakstu mūsu Youtube kontā:

https://www.youtube.com/channel/UCStOSln1PgdNicNXBDuIfPQ

Diskusija rīkota Sabiedrības integrācijas fonda no Latvijas valsts budžeta finansētā projekta  “Laiks mūs sadzirdēt!” ietvaros.

Apvienība uzskata, ka vislabākajās bērna interesēs ir tam augt abu bioloģisko vecāku aprūpē, tomēr dzīves realitāte rāda, ka ir desmitiem dažādu situāciju, kad tas nav iespējams un kad bērnam juridiski ir tikai viens vecāks/ apgādnieks. Diskusijas ietvaros apzinājām:

1) Kādas ir situācijas, kad bērns aug viena vecāka / aizbildņa aprūpē?

2) Kādas ir bērna vajadzības no “trūkstošā” vecāka, ko teorētiski var apmierināt cita uzticības persona – nebioloģiskais vecāks?

3) Kādi šobrīd ir juridiskie risinājumi aizvietot bērna vecāku vai aizbildni īstermiņā un pastāvīgi? 

4) Krustvecāka loma. Baznīcas redzējums. Vai krustvecāks nevarētu būt bērna  aizbildnis arī juridiski? 

5) Vai ir nepieciešamība juridiski noformēt saistības ar “trūkstošā” vecāka aizvietotāju? Vai tam būtu 2.apgādnieka tiesības un pienākumi? 

 

Diskusiju moderēja Elīna Treija - Daudzbērnu ģimeņu biedrības "PUZLE" vadītāja.

 

#SIF_vietagimenei