Atsākam darbu Tieslietu ministrijas darba grupā

Apvienība atsāk savu dalību Tieslietu ministrijas darba grupā, lai Satversmes tiesas sprieduma lietā Nr. 2019-33-01 pieprasītajās Darba likuma 155.panta izmaiņās aizstāvētu Apvienības priekšlikumus. 

Kārtējā darba grupas sanāksme norisinājās šā gada 5.novembrī plkst. 13:30 – 15:30 videokonferences režīmā. Darba kārtībā bija Labklājības ministrijas virzīto Darba likuma 155. panta grozījumu apspriešana un Tieslietu ministrijas apkopojums par personu savienību tiesisko regulējumu ES un EEZ valstīs.

 

155.pants. Atvaļinājums bērna tēvam, adoptētājiem vai citai personai

(1) Bērna tēvam ir tiesības uz 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

(1) Bērna tēvam ir tiesības uz 10 darba dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Bērna tēvam, kura aizgādībā ir 3 un vairāk bērni vecumā līdz 14 gadiem, ir tiesības uz papildus 5 darba dienu ilgu atvaļinājumu.

(1.1) Ja bērna tēvs ir miris, bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības vai bērna paternitāte nav atzīta vai noteikta, minētais atvaļinājums piešķirams arī citai atbalsta personai, kura faktiski kopj bērnu.

(3.1) Ja bērna tēvam piešķirts atvaļinājums saskaņā ar šī panta (2.) un (3.) daļu, tad papildus 10 darba dienas ilgs atvaļinājums tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas ir piešķirams arī citai atbalsta personai, kura faktiski kopj bērnu.”

(1) Bērna tēvam ir tiesības uz 10 darba dienas ilgu atvaļinājumu. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

(1.1.) ja bērna paternitāte nav atzīta (noteikta), tad citai personai, kas nav bērna māte, ir tiesības uz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu, lai pēc bērna mātes lūguma iesaistītos bērna aprūpē. Šādu atvaļinājumu piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas."

 

1) Atvaļinājuma pagarinājums no 10 kalendārām dienām uz 10 darba dienām (tā ir arī ES regulas prasība nākotnē);

2) Atvaļinājuma izmantošanas perioda pagarinājums no 2 līdz 6 mēnešiem;

3) Paplašināts personu loks, kas var ņemt atvaļinājumu, gadījumos, kad nav noteikta bērna paternitāte, dodot iespēju bērna mātei norādīt atbalsta personu. 

1) nepieciešamība paplašināt tiesības saņemt valsts apmaksātu paternitātes atvaļinājumu mātes norādītai atbalsta personai gadījumos, kad bērna tēvs ir miris vai bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības.

2) paredzēt tiesības uz papildus 5 darba dienu ilgu atvaļinājumu bērna tēviem, kura aizgādībā ir 3 un vairāk bērni vecumā līdz 14 gadiem.

3) nepieciešamība paplašināt tiesības saņemt valsts apmaksātu paternitātes atvaļinājumu tēva norādītai atbalsta personai gadījumos, kad bērna māte ir mirusi (vai nav rīcībspējīga kopt bērnu).

 

Apvienības aktivitātes īstenotas ar #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia finansiālu atbalstu.