Apvienības tīkla organizāciju kopsapulce Engurē, 28.-29.augusts, 2021

Š.g. 28.-29.augustā Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība pulcināja mūsu tīkla organizāciju vadību kopsapulcē Engurē.

Kopsapulcē paveicām:

- suminājām Apvienības 30 gadu jubileju !!!!

- Apvienības organizatoriskās struktūras izmaiņu izvērtējumu;

- īstermiņa (2 gadu) rīcības plāna izstrādi;

- ideju apkopošanu kā veicināt dialogu un sadarbību starp lielo ģimeņu organizācijām;

- rīcības plāna sastādīšanu daudzbērnu ģimeņu kustības publiskā tēla atpazīstamībai;

- ielikām pamatus finanšu līdzekļu piesaistes stratēģijai.

Kamēr biedrību vadītāji sprieda, ģimenes nodevās jautrākām tīklošanās aktivitātēm.

Tik sirsnīgi un produktīvi bija beidzot atkal tikties klātienē! Paldies Aktīvo iedzīvotāju fonds par sniegto iespēju!

Apvienības aktivitātes īstenotas ar #ActiveCitizensFund #EEAgrantsLatvia finansiālu atbalstu.

Vairāk iemūžinātu mirkļu: https://www.facebook.com/113231117049256/posts/389162732789425/?d=n