2017. gada Ziemassvētkos - Demogrāfiskajam darbam Latvijā 25 gadi

Pasākums veltīts, lai atzīmētu 25 gadu darbu Latvijā demogrāfisko jautājumu risināšanas jomā. Diskusijas dalībnieki iepazinās ar demogrāfiskā darba 25 gadu ilgo vēsturi, rezultātu un valdības iecerēm šo darbu uzlabot, lai atbalsts ģimenēm un ģimenēm draudzīga attieksme valstī uzlabotos. Tika pārrunāta mūsu organizācijas daudzbērnu ģimeņu loma un apkopoti ierosinājumi jaunām aktivitātēm.

Organizācijas biedri bija iesaistīti šajā darbā jau pirms 25 gadiem, kad pēc mūsu organizācijas ierosinājuma Augstākā Padome izveidoja Demogrāfisko komisiju, kas turpmāk pārtapa par Ministru kabineta Demogrāfisko komisiju, vēlāk par Demogrāfisko un ģimenes lietu padomi un 2011.gadā par Demogrāfisko lietu padomi, kuru pašlaik vada ministru prezidents Māris Kučinskis, bet mūsu organizācija un līdz ar to arī tās biedri visus šos 25 gadus bija iesaistīti šajā darbā.

Organizācijas biedri pasākumā analizēja Sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" priekšlikumu projektu Ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018.-2020.gadā, kas bija saskaņošanas procesā valdībā. Tika apkopoti viedokļi par to vai šis dokuments varētu palīdzēt ģimenēm un uzlabot demogrāfisko situāciju valstī, kas ir pozitīvs un kas vēl pietrūkst.

Pasākums nodemonstrēja daudzbērnu ģimeņu vecāku aktivitātes, domājot par demogrāfisko problēmu risināšanu valsts līmenī. Izrādījies, ka, pateicoties Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālajam atbalstam, mūsu organizācijas pasākums veltīts demogrāfiskā darba Latvijā 25-gadei bija vienīgais Latvijā, jo Latvijas valdība par šo darbu nebija ne informējusi Latvijas sabiedrību, ne arī aicinājusi uz attiecīgām aktivitātēm. Pasākumā organizētās sporta aktivitātes veicinās apziņu ikvienam par veselīga dzīvesveida aktivitāšu nepieciešamību. Vismaz pasākuma laikā un kādu laiku vēl pēc tā ģimenes noteikti nejutīsies atstumtas no pārējās sabiedrības daļas tikai tāpēc, ka viņu materiālais stāvoklis nedod iespēju regulāri līdzīgi atpūsties un relaksēties.

Pasākums stiprināja atziņu, ka daudz ko izdarīt, mainīt un sasniegt ir iespējams ar pašu spēkiem, un jācenšas būt sabiedriski aktīviem. Šis pasākums veicināja ģimeņu izpratni par demogrāfisko problēmu risināšanu valstī, daudzbērnu ģimeņu NVO un pašu ģimeņu lomu, vairāk iesaistīs tās, uzlabos sadarbību starp ģimenēm, ar Rīgas domi, Demogrāfisko lietu padomi, Demogrāfisko lietu centru un ar citām organizācijām jaunu ierosinājumu un projektu veidošanā.

Šis pasākums bija nozīmīgs ar to, ka lika pievērst uzmanību darbam, kurš pagaidām valstī nav devis pozitīvu rezultātu, bet tieši pretēji – demogrāfiskie rādītāji valstī gadu no gada turpina pasliktināties.