2018. gada Ziemassvētkos - Goda ģimenes gada noslēgums

Pasākums bija iecerēts saistībā ar to, ka 2018. gadu Latvijas valdība pasludināja par Goda ģimenes gadu un tādā veidā pirmo reizi Latvijas 100-gades vēsturē nolēma cildināt Latvijas daudzbērnu ģimenes (vairāk lasīt šeit). Līdz ar to, pasākumā tika atzīmēts šī Gada noslēgums, tika iepazīstināts ar to, kas bija noticis, padarīts un analizēts kā tas ietekmējis daudzbērnu ģimenes - ar prezentāciju, diskusijām un sportiskām, veselību uzlabojošām un relaksējošām aktivitātēm.

Prezentāciju sniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projektu koordinatore Elīna Treija, kas valdībā bija atbildīga par Latvijas Goda ģimenes gada pasākumu norisi. Viņa iepazīstināja ar padarīto (https://www.youtube.com/watch?v=riDY-lrX4yo) un ar kādiem izaicinājumiem šādu darbu turpināt sakarā ar neskaidrībām par jaunās valdības sastāvu un turpmākajām valdības prioritātēm. Tika pārrunāts mūsu organizācijas daudzbērnu ģimeņu paveiktais un iesaistīšanās valdības organizētajās aktivitātēs.

Sportiskās, veselību uzlabojošās un relaksējošās aktivitātes Līvu Akvaparkā sniedza iespēju ģimenēm nejusties atstumtām no pārējās sabiedrības daļas tikai tāpēc, ka viņu materiālais stāvoklis vēl nedod iespēju līdzīgi regulāri satikties, atpūsties un relaksēties.

Organizācijas biedri pasākumā analizēja valdības organizētos pasākumus un valdības atbalstu, kas bija jauns tieši šajā Gadā. Tika izteikti viedokļi par to vai šogad izdarītais palīdzēja ģimenēm un varētu turpmāk palīdzēt uzlabot demogrāfisko situāciju valstī, kas ir pozitīvs un kas vēl pietrūkst. Pasākumā piedalījās 8 Latvijas daudzbērnu ģimeņu NVO ģimenes un tas nodemonstrēja daudzbērnu ģimeņu vecāku aktivitātes, domājot par līdzdarbošanos ģimenes politikas veidošanai. Izrādījies, ka, pateicoties Rīgas domes Labklājības departamenta finansiālajam atbalstam, šis pasākums veltīts Goda ģimenes gada noslēgumam ir bijis vienīgais Latvijā, kuru rīkoja NVO.

Iegūtā diskusijās informācija un jaunās idejas biedrību biedri izmantos turpmākajā darbībā un sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām, jaunu sadarbības partneru meklēšanā un tādu turpmāko aktivitāšu veidošanā, kas vērstas uz uzmanības un atbalsta palielināšanu ģimenēm, kuras audzina bērnus, un turpinās atgādināt jaunajai valdībai par pašreizējās valdības apņemšanos - atbalstīt ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniegt tai palīdzību (Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.pants), par valdības solījumu Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam "veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību", kā arī par valdības deklarācijā ierakstīto Būtiski paplašināsim valsts atbalstu daudzbērnu ģimenēm (medicīnas pakalpojumus, ģimenes valsts pabalstus, atlaides u.c.), ieviešot īpašu "trešā bērna" politiku”.

 

Pasākums stiprināja atziņu, ka daudz ko izdarīt, mainīt un sasniegt ir iespējams ar pašu spēkiem, un jācenšas būt sabiedriski aktīvākiem. Šis pasākums veicinās ģimeņu izpratni par ģimenes politikas risināšanu valstī, daudzbērnu ģimeņu NVO un pašu ģimeņu lomu, vairāk iesaistīs tās, uzlabos sadarbību starp ģimenēm, ar Rīgas domi un ar citām organizācijām jaunu ierosinājumu un projektu veidošanā, lai arī Rīgas dome izrādītu interesi cīnīties par titulu Ģimenēm draudzīgākā pašvaldība, par kuru tā nav centusies cīnīties 2018. un 2017.gados, neskatoties uz to, ka 2012.gadā tā bija pirmā pašvaldība Latvijā, kas izveidoja koncepciju Ģimenēm draudzīga Rīga (http://www.sus.lv/lv/registrs/pilsetas-parvaldiba/koncepcija-gimenei-draudziga-riga-2012) un 2016.gadā atbalstīja konferences "No ģimenei draudzīgas pašvaldības uz ģimenei draudzīgu valsti" Rīgas domes telpās organizēšanu.

Šis pasākums bija nozīmīgs ar to, ka tas noslēdza Latvijas valdības pasludināto Goda ģimenes gadu ar cerību ka jaunā Latvijas valdība pievērsīs vēl lielāku uzmanību darbam ģimenes un demogrāfiskās politikas jomā, kurš tiek darīts arī daudzbērnu ģimeņu atbalstam.

Lai stipra ģimene turpmāk būtu Latvijas un visas Eiropas valdību galvenā prioritāte!